O nás

Vo firme Stromy AZ poskytujeme zákazníkom služby v oblasti arboristiky (Arboristika – starostlivosť o stromy). Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam vieme zaručiť najvyššiu kvalitu a odbornosť. Zakladáme si na neustálom vzdelávaní sa a venujeme všetok svoj čas rôznym kurzom a certifikáciám. K stromom pristupujeme s citom a úctou.

My arboristi pracujeme hlavne so stromami v urbanizovanom prostredí. Našou úlohou je starať sa o to, aby nám stromy sprijemňovali náš každodenný život v mestách. Urbanizované prostredie je pre stromy neprirodzené, preto je veľmi dôležité starať sa o ne pravidelne a odborne. Stromy nám dávajú to najdôležitejšie – kyslík, preto si ich treba vážiť.

Naše služby

Výsadba

je prvá a zároveň tá najdôležitejšia vec, ktorá musí byť vykonaná čo najlepšie a najodbornejšie – doslova bez chyby.

Zdravotný rez

Najčastejšie odporúčaný a najviac vykonávaný je práve zdravotný rez. Jedná sa o detailné ošetrenie koruny.

Výchovný rez

Našim cieľom pri výchovnom reze je to, aby mal strom čo najperspektívnejšie založenú zdravú a silnú korunu.

Redukčný rez

Rezom zmenšujeme náporovú plochu stromu vzhľadom k jeho stavu. Umožňuje nám to predĺžiť život jedinca na danom stanovisku v jeho zdravotnom stave.

Hodnotenie stromov

Pri hodnotení stromov sa posudzuje mnoho faktorov, preto je dôležité aby bol človek, ktorý hodnotenie vykonáva dostatočne vzdelaný alebo certifikovaný.

Inventarizácia drevín

je veľmi dobrá voľba pre mestá a obce, ktoré chcú mať prehlad o stromoch. Súčasťou je hodnotenie stromov, inventarizačná tabuľka, číslovanie stromov štítkami a zaznačenie stromov do mapy.

Výrub

Keď je strom v stave, ktorý nevieme vyriešiť ani jedným typom rezu, pristupujeme k výrubu.

Bezpečnostný rez

Pri tomto type rezu sa zameriavame na konáre, ktoré sú prevádzkovo nebezpečné a tým ohrozujú životy a majetok.

Istenie korún

K isteniu stromov pristupujeme vtedy keď sa na strome nachádza defektné vetvenie.

Povedali o nás

Sledujte nás na Instagrame

Loading...