Naše služby

Túto prácu vnímame ako dar sprevádzať strom celým životom, pretože starostlivosť o strom začína jeho výsadbou, po ktorej ako prvoradé nasleduje zabezpečenie najlepšieho základu rastu koruny, ktorý docielime výchovným rezom. Ako strom ďalej rastie – dospieva, vieme podľa jeho zdravotného stavu, vitality a jeho celkovej kondície zhodnotiť či na ňom vykonáme bezpečnostný, zdravotný alebo redukčný rez. Často sa v praxi stretávame s prípadom kedy bola starostlivosť o stromy zanedbaná, tým pádom sa na strome nachádzajú rôzne defekty, kvôli ktorým sme nútený stromy poistiť bezpečnostnými väzbami. Poslednou službou, ktorú ponúkame je výrub (asanácia) stromu.

Výsadba

Ak chceme mať vo svojom okolí krásne a zdravé stromy, výsadba je prvá a zároveň tá najdôležitejšia vec, ktorá musí byť vykonaná čo najlepšie a najodbornejšie – doslova bez chyby. Kladieme dôraz na to aby výsadbový materiál (strom, ker…), ktorý sadíme bol prvotriednej kvality. Ďalšou vecou na ktorú dávame dôraz je správne zvolený druh stromu na dané stanovisko. Po bezchybne vykonanej výsadbe musí nasledovať takisto bezchybná povysadbová starostlivosť.

Zdravotný rez

Najčastejšie odporúčaný a najviac vykonávaný je práve zdravotný rez. Jedná sa o detailné ošetrenie koruny.
Zameriavame sa na: suché, nalomené, zlomené alebo inak poskodené konáre, krížiace sa, neperspektívne konáre, kodominanty

Výchovný rez

Tento typ rezu odporúčame vykonať najneskôr 3 roky od výsadby stromu. Našim cieľom pri výchovnom reze je to aby mal strom čo najperspektívnejšie založenú zdravú a silnú korunu.
Zameriavame sa na: správne nasadenie koruny, kodominanty (kodominant = konkurujúci konár k hlavnému konáru – terminálu), odstraňujeme krížiace sa, neperspektívne a poškodené konáre.

Redukčný rez

K redukčnému rezu pristupujeme vtedy keď sa na strome nachádzajú mechanické poškodenia, jeho zdravotný stav a vitalita sú zhoršené, jeho stabilita je narušená alebo je napadnutý rôznymi drevokaznými hubami alebo inými škodcami. Týmto rezom zmenšujeme náporovú plochu stromu vzhľadom k jeho stavu. Umožňuje nám to predĺžiť život jedinca na danom stanovisku v jeho zdravotnom stave. Nie vždy však musí ísť o redukciu celej koruny, pretože niekedy treba stromu zredukovať len istú časť. Vtedy sa jedná o lokálnu redukciu, ktorou dokážeme riešiť aj konflikt medzi prekážkou a stromom (napr. budova, elektrické osvetlenie, vedenie…)
Zameriavame sa na: zníženie náporovej plochy stromu

Hodnotenie stromov

Pri hodnotení stromov sa posudzuje mnoho faktorov, preto je dôležité aby bol človek, ktorý hodnotenie vykonáva dostatočne vzdelaný alebo certifikovaný. Hodnotíme zdravotný stav, perspektivitu jedinca, vitalitu, mechanické alebo iné poškodenia a poškodenie škodcami alebo drevokaznými hubami. Hodnotenie môže prebehnúť vizuálne alebo prístrojovo. Prístrojovým vyšetrením zisťujeme vnútorný stav pletív kmeňa, rozsah dutín a hniloby, alebo stabilitu stromu.

Inventarizácia drevín

Inventarizácia drevín je veľmi dobrá voľba pre mestá a obce, ktoré chcú mať prehlad o stromoch.
Inventarizácia zahŕňa hodnotenie stromov, inventarizačnú tabuľku, číslovanie stromov štítkami a zaznačenie stromov do mapy.

Výrub

Keď je strom v stave, ktorý nevieme vyriešiť ani jedným typom rezu, pristupujeme k výrubu. Rúbeme aj jedince, ktoré sú na ťažko prístupných miestach alebo na miestach neprístupných pre mechanizáciu. Výruby prebiehajú spúšťačou technikou (Rigging).

Bezpečnostný rez

Pri tomto type rezu sa zameriavame na konáre, ktoré sú prevádzkovo nebezpečné a tým ohrozujú životy a majetok.
Zameriavame sa na: suché, nalomené, zlomené alebo inak poškodené konáre

Istenie korún stromov

K isteniu stromov pristupujeme vtedy keď sa na strome nachádza defektné vetvenie (tlakové – ostré vetvenie kde pod tlakom do seba vrastá kôra). Máme dva druhý väzieb dynamickéstatické. Pri tlakových vetveniach sa do koruny stromu inštaluje dynamická väzba s nosnosťou 2,4 alebo 8 ton – o nosnosti väzby rozhoduje priemer viazaných ramien. Ak má strom prasknuté vetvenie pristupujeme k montáži statickej väzby. Rozdiel medzi dynamickou s statickou väzbou je taký, že dynamická väzba je naviazaná voľne a statická na pevno. Je to z dôvodu tvorby reakčného dreva (pri statickej väzbe sa netvorí). Oba typy väzieb musia byť certifikované a do koruny inštalované certifikovaným arboristom.

Výsadba

Ak chceme mať vo svojom okolí krásne a zdravé stromy, výsadba je prvá a zároveň tá najdôležitejšia vec, ktorá musí byť vykonaná čo najlepšie a najodbornejšie – doslova bez chyby. Kladieme dôraz na to aby výsadbový materiál (strom, ker…), ktorý sadíme bol prvotriednej kvality. Ďalšou vecou na ktorú dávame dôraz je správne zvolený druh stromu na dané stanovisko. Po bezchybne vykonanej výsadbe musí nasledovať takisto bezchybná povysadbová starostlivosť.

Zdravotný rez

Najčastejšie odporúčaný a najviac vykonávaný je práve zdravotný rez. Jedná sa o detailné ošetrenie koruny.
Zameriavame sa na: suché, nalomené, zlomené alebo inak poskodené konáre, krížiace sa, neperspektívne konáre, kodominanty

Výchovný rez

Tento typ rezu odporúčame vykonať najneskôr 3 roky od výsadby stromu. Našim cieľom pri výchovnom reze je to aby mal strom čo najperspektívnejšie založenú zdravú a silnú korunu.
Zameriavame sa na: správne nasadenie koruny, kodominanty (kodominant = konkurujúci konár k hlavnému konáru – terminálu), odstraňujeme krížiace sa, neperspektívne a poškodené konáre.

Redukčný rez

K redukčnému rezu pristupujeme vtedy keď sa na strome nachádzajú mechanické poškodenia, jeho zdravotný stav a vitalita sú zhoršené, jeho stabilita je narušená alebo je napadnutý rôznymi drevokaznými hubami alebo inými škodcami. Týmto rezom zmenšujeme náporovú plochu stromu vzhľadom k jeho stavu. Umožňuje nám to predĺžiť život jedinca na danom stanovisku v jeho zdravotnom stave. Nie vždy však musí ísť o redukciu celej koruny, pretože niekedy treba stromu zredukovať len istú časť. Vtedy sa jedná o lokálnu redukciu, ktorou dokážeme riešiť aj konflikt medzi prekážkou a stromom (napr. budova, elektrické osvetlenie, vedenie…)
Zameriavame sa na: zníženie náporovej plochy stromu

Hodnotenie stromov

Pri hodnotení stromov sa posudzuje mnoho faktorov, preto je dôležité aby bol človek, ktorý hodnotenie vykonáva dostatočne vzdelaný alebo certifikovaný. Hodnotíme zdravotný stav, perspektivitu jedinca, vitalitu, mechanické alebo iné poškodenia a poškodenie škodcami alebo drevokaznými hubami. Hodnotenie môže prebehnúť vizuálne alebo prístrojovo. Prístrojovým vyšetrením zisťujeme vnútorný stav pletív kmeňa, rozsah dutín a hniloby, alebo stabilitu stromu.

Inventarizácia drevín

Inventarizácia drevín je veľmi dobrá voľba pre mestá a obce, ktoré chcú mať prehlad o stromoch.
Inventarizácia zahŕňa hodnotenie stromov, inventarizačnú tabuľku, číslovanie stromov štítkami a zaznačenie stromov do mapy.

Výrub

Keď je strom v stave, ktorý nevieme vyriešiť ani jedným typom rezu, pristupujeme k výrubu. Rúbeme aj jedince, ktoré sú na ťažko prístupných miestach alebo na miestach neprístupných pre mechanizáciu. Výruby prebiehajú spúšťačou technikou (Rigging).

Bezpečnostný rez

Pri tomto type rezu sa zameriavame na konáre, ktoré sú prevádzkovo nebezpečné a tým ohrozujú životy a majetok.
Zameriavame sa na: suché, nalomené, zlomené alebo inak poškodené konáre

Istenie korún stromov

K isteniu stromov pristupujeme vtedy keď sa na strome nachádza defektné vetvenie (tlakové – ostré vetvenie kde pod tlakom do seba vrastá kôra). Máme dva druhý väzieb dynamickéstatické. Pri tlakových vetveniach sa do koruny stromu inštaluje dynamická väzba s nosnosťou 2,4 alebo 8 ton – o nosnosti väzby rozhoduje priemer viazaných ramien. Ak má strom prasknuté vetvenie pristupujeme k montáži statickej väzby. Rozdiel medzi dynamickou s statickou väzbou je taký, že dynamická väzba je naviazaná voľne a statická na pevno. Je to z dôvodu tvorby reakčného dreva (pri statickej väzbe sa netvorí). Oba typy väzieb musia byť certifikované a do koruny inštalované certifikovaným arboristom.

Sledujte nás na Instagrame

Loading...