StromyAZ

Certifikovaná starostlivosť o Vaše Stromy

StromyAZ

Certifikovaná starostlivosť o Vaše Stromy

StromyAZ

Certifikovaná starostlivosť o Vaše Stromy

Ďalšie služby

Výsadba

je prvá a zároveň tá najdôležitejšia vec, ktorá musí byť vykonaná čo najlepšie a najodbornejšie – doslova bez chyby.

Zdravotný rez

Najčastejšie odporúčaný a najviac vykonávaný je práve zdravotný rez. Jedná sa o detailné ošetrenie koruny.

Výchovný rez

Našim cieľom pri výchovnom reze je to, aby mal strom čo najperspektívnejšie založenú zdravú a silnú korunu.

Redukčný rez

Rezom zmenšujeme náporovú plochu stromu vzhľadom k jeho stavu. Umožňuje nám to predĺžiť život jedinca na danom stanovisku v jeho zdravotnom stave.

Hodnotenie stromov

Pri hodnotení stromov sa posudzuje mnoho faktorov, preto je dôležité aby bol človek, ktorý hodnotenie vykonáva dostatočne vzdelaný alebo certifikovaný.

Inventarizácia drevín

je veľmi dobrá voľba pre mestá a obce, ktoré chcú mať prehlad o stromoch. Súčasťou je hodnotenie stromov, inventarizačná tabuľka, číslovanie stromov štítkami a zaznačenie stromov do mapy.

O nás

Vo firme Stromy AZ poskytujeme zákazníkom služby v oblasti arboristiky (Arboristika – starostlivosť o stromy) Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam vieme zaručiť najvyššiu kvalitu a odbornosť. Zakladáme si na neustálom vzdelávaní sa a venujeme všetok svoj čas rôznym kurzom a certifikáciám. K stromom pristupujeme s citom a úctou.

Sledujte nás na Instagrame

Loading...